liên hệ

Điện thoại
Điện thoại: 1900 633 312
...
Trụ sở
Khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
...
Email
thitchuatruongfoods@gmail.com
...