Sản phẩm

Sét quà biếu Nhỏ

  • 2 thịt chua ống nứa thượng hạng
  • 1 thịt muối 250g
Gồm 2 thịt chua ống nứa thượng hạng và 1 thịt muối 250g, taọ thành 1 sét quà ''đặc biệt mới lạ hấp dẫn'' giúp người nhận hài lòng ngay khi nhận quà.
Giá bán: Liên hệ

Gồm 2 thịt chua ống nứa thượng hạng và 1 thịt muối 250g, taọ thành 1 sét quà ”đặc biệt mới lạ hấp dẫn” giúp người nhận hài lòng ngay khi nhận quà.