cầu vàng đã nẵng

Cầu Vàng “Đại sứ” đưa du lịch Việt Nam ra thế giới
07/11/2020
Cầu Vàng “Đại sứ” đưa du lịch Việt Nam ra thế giới

Không chỉ là biểu tượng của sự sáng tạo, Cầu Vàng ngay từ khi ra đời cho đến nay vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật thăng hoa. Thông qua các chương trình nghệ thuật đa dạng, Cầu Vàng đã trở thành “đại sứ” tuyệt vời kết nối Việt Nam với thế giới.