đảm bảo vệ sinh

Các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bạn cần phải biết
24/03/2021
Các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bạn cần phải biết

Để đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm thì công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Các biện pháp đề phòng ngộ độc thực phẩm phải được áp dụng từ khâu sản xuất, nuôi trồng đến chế biến bảo quản và sử dụng, thực phẩm phải được an toàn từ trang trại đến bàn ăn.