dắt xe qua chốt

Xuống xe dắt bộ qua “chốt” CSGT, có bị phạt không?
02/06/2020
Xuống xe dắt bộ qua “chốt” CSGT, có bị phạt không?

Khi bất ngờ thấy cảnh sát giao thông (CSGT), không ít người đã ngay lập tức xuống xe dắt bộ qua “chốt”; trường hợp này có bị phạt không?