đủ chất

Để ăn ngon đủ chất hãy thực hiện ngay công thức 4-5-1 này
24/04/2020
Để ăn ngon đủ chất hãy thực hiện ngay công thức 4-5-1 này

Công thức này chỉ ra dinh dưỡng một ngày hoặc một bữa ăn phải có sự cân đối giữa 4 yếu tố và đảm bảo tính đa dạng thông qua sự có mặt của ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm.