dừng xe kiểm tra

4 trường hợp CSGT được quyền dừng xe kiểm tra phương tiện
14/07/2020
4 trường hợp CSGT được quyền dừng xe kiểm tra phương tiện

Bộ Công an dự kiến chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra phương tiện giao thông tại dự thảo Thông tư về quy trình tuần tra; kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông (CSGT). Một trong những quyền hạn của CSGT là được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện… và xử lý vi phạm hành chính.