phòng chống dịch bệnh covid

Các phương pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 chúng ta cần biết
12/03/2021
Các phương pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 chúng ta cần biết
Những cách quan trọng để làm chậm sự lây lan
  • Tiêm vắc-xin COVID-19.
  • Đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và người khác, cũng như góp phần ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
  • Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet (khoảng 2 chiều dài cánh tay) với người khác không sống cùng quý vị.
  • Tránh đám đông và những nơi thông gió kém. Quý vị càng tiếp xúc với nhiều người thì khả năng phơi nhiễm COVID-19 của quý vị càng cao.