thực phẩm bẩn

Nói không với thực phẩm bẩn giúp bảo vệ sức khỏe của mỗi người
08/02/2021
Nói không với thực phẩm bẩn giúp bảo vệ sức khỏe của mỗi người

Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì những mục đích khác nhau, các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản, kích thích tăng trưởng không hợp lý. Thực phẩm bẩn làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mỗi chúng ta.