Thương binh liệt sĩ

TRƯỜNG FOODS – TRI ÂN VÀ TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY 27/7
22/07/2022
TRƯỜNG FOODS – TRI ÂN VÀ TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY 27/7

Cứ mỗi khi tháng Bảy về, cả nước ta lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho nền hòa bình, độc lập và tri ân cho người trở về sau đạn bom khói lửa; gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc, cho nhân dân. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh các anh vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ; sống mãi trong các thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau.
Và ngày 27/7 như một dấu ấn nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tưởng nhớ đến các anh hùng thương binh liệt sĩ. Thêm tự hào về bước phát triển của công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ theo tư tưởng và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.