vận mệnh đời người

4 bước ngoặt thay đổi vận mệnh đời người
07/10/2020
4 bước ngoặt thay đổi vận mệnh đời người

4 bước ngoặt thay đổi vận mệnh đời người, bạn đã trải qua bao nhiêu: 3 tuổi xây tính cách; 18 ra lựa chọn, 30 lên kế hoạch, 45 mới dần thực hiện được điều cốt yếu này.

Cổ nhân dạy rằng, "Nhân sinh bất thị doanh tại khởi điểm, dã bất thị doanh tại chung điểm, nhi thị doanh tại chuyển liệt điểm".