Sản phẩm

Tương ớt nhậu Trường Foods

KLT 200G- SỬ DỤNG CHẤM TRONG CÁC MÓN NHẬU VỚI HƯƠNG VỊ CAY NỒNG ĐẶC BIỆT HẤP DẪN

 

KLT 200G- SỬ DỤNG CHẤM TRONG CÁC MÓN NHẬU VỚI HƯƠNG VỊ CAY NỒNG ĐẶC BIỆT HẤP DẪN
Giá bán: 15,000 đ

KLT 200G- SỬ DỤNG CHẤM TRONG CÁC MÓN NHẬU VỚI HƯƠNG VỊ CAY NỒNG ĐẶC BIỆT HẤP DẪN