Bộ Máy Nhân Sự

truongfoods

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa

Giám Đốc

Thông tin liên hệ: 

  • Mail: hoa.truongfoods@gmail.com

 

 

truongfoods

Bà Nguyễn Thị Bích Đào

Phó Giám Đốc

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: daonb.truongfoods@gmail.com
truongfoods

Bà Trần Thị Phượng Thư

Phó Giám Đốc

Số năm kinh nghiệm: 7 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: thuttp.truongfoods@gmail.com
truongfoods

Ông Nguyễn Chí Hải

Trưởng Phòng

Số năm kinh nghiệm: 6 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: hainc.truongfoods@gmail.com
truongfoods

Ông Đỗ Văn Sỹ Hùng

Trưởng Phòng

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: thitchuatruongfoods13@gmail.com
  • SĐT: 0869 322 566/ 0968 926 263
truongfoods

Bà Nguyễn Thị Minh Nhã

Quản đốc xưởng sản xuất

Số năm kinh nghiệm: 7 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: nhantm.truongfoods@gmail.com
truongfoods

Bà Bùi Thị Hồng Điệp

Trường Phòng

Số năm kinh nghiệm: 8 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: thukho01truongfoods@gmail.com