Bộ Máy Nhân Sự

truongfoods

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa

Giám Đốc

Thông tin liên hệ: 

  • Mail: hoa.truongfoods@gmail.com

 

 

truongfoods

Bà Trần Thị Phượng Thư

Phó Giám Đốc

Số năm kinh nghiệm: 7 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: thuttp.truongfoods@gmail.com
truongfoods

Ông Nguyễn Chí Hải

Phó Giám Đốc

Số năm kinh nghiệm: 6 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: hainc.truongfoods@gmail.com
truongfoods

Bà Lương Thị Thanh Huyền

Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

truongfoods

Bà Trần Thị Lộc

Trợ lý Giám đốc Điều

truongfoods

Bà Trần Thu Lâm

Kế Toán Trưởng

truongfoods

Bà Đinh Thị Minh Hồng

Trưởng Phòng

truongfoods

Ông Nguyễn Văn Trường

Giám Đốc khu vực

truongfoods

Ông Nguyễn Sơn Hải

Quản đốc xưởng sản xuất

Số năm kinh nghiệm: 7 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: nhantm.truongfoods@gmail.com
truongfoods

Bà Bùi Thị Hồng Điệp

Trường Phòng

Số năm kinh nghiệm: 8 năm

Thông tin liên hệ:

  • Mail: thukho01truongfoods@gmail.com