Đời Sống Xã Hội

02/02/2021

Ngày 27-28 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa đá và lốc sét

Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, khoảng ngày 8-9/2 (tức 27-28 Tết), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra mưa đá và lốc sét mạnh.

Ngày 1/2, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia phát bản tin nhận định xu thế thời tiết tháng 2/2021 các khu vực trên phạm vi cả nước.

Theo đó, trong tháng 2/2021, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và yếu hơn hẳn so với tháng 1/2021.

Rét đậm chỉ xuất hiện ngắn ngày và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ. Khoảng 27 – 28 Tết Âm lịch, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra mưa đá và lốc sét mạnh.

Ngày 27-28 Tết,  Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa đá và lốc sét - 1

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2020, nhiều nơi ở miền Bắc xảy ra mưa đá.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/2)

không khí lạnh hoạt động yếu, thời tiết ấm áp. Nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 1,5-2,5 độ C; Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn TBNN từ 1,0-2,0 độ. Các khu vực còn lại xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Ngày 8-9/2 (ngày 27-28 Tết), ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió ở độ cao khoảng 5.000m, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng; các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa đá và lốc sét mạnh. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 30-50mm,có nơi 60-80mm. Các khu vực khác phổ biến ít mưa.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/2), không khí lạnh tiếp tục hoạt động yếu. Nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 1,5-2,5 độ C; Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn TBNN từ 1,0-2,0 độ; Các khu vực còn lại xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, miền Tây Nam Bộ và Nam Tây Nguyên cao hơn 10-30%; tại các khu vực khác xấp xỉ so với giá trị TBNN.

Thời kỳ 8 ngày cuối tháng (21-28/2), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức thấp hơn giá trị TBNN khoảng 0,5-1,0 độ C. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Theo: vtc.vn

Rate this post