Đời Sống Xã Hội

15/10/2021

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

.Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Ba tiêu chí đánh giá mức độ dịch Covid -19

Theo Hướng dẫn của Bộ Y tế, ba tiêu chí đánh giá mức độ dịch như sau:

 Tiêu chí 1: Tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.

 Tiêu chí 2: Độ bao phủ vaccine.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid -19

Yêu cầu với các tiêu chí

Tiêu chí 1

Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần (ca mắc mới) được phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới . Mức 1: 0 – < 20; mức 2: 20 – <50; mức 3: 50 – <150; mức 4: ≥150.  Các địa phương có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tiêu chí 2

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 phân theo 2 mức . ≥70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine; <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Các địa phương có thể điều chỉnh tỉ lệ tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Trong tháng 10/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Từ tháng 11/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Tiêu chí 3

Tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị.  Và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân).  Sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các quận, huyện, thị xã, thành phố (huyện) có kế hoạch thiết lập Trạm Y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng . Và có kế hoạch cung cấp ôxy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn (xã) để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, có 4 cấp độ: 1, 2, 3, 4. Trong đó cấp độ 4 là cao nhất khi có bằng hoặc nhiều hơn 150 ca mắc và có dưới 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Bảng Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Tiêu chí 1 có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trường hợp không đạt được Tiêu chí 3 sẽ không được giảm cấp độ dịch.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vaccine, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, …), khả năng ứng phó có thể điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP.

Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

=>> Tìm hiểu thêm về Thịt Chua Trường Foods  tại đây. 

=>> Liên hệ để trở thành nhà Phân Phối của Trường Food: 0210.2225.666.

=>> Page chính thức của công ty tại đây

=>> Đăng ký kênh youtube tại đây. 

 

Rate this post