Nhân Sự Công Ty

31/12/2021

TRƯỜNG FOODS LUÔN CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN ĐÚNG, ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bản chất của bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động. Khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp hết tuổi lao động trên cơ sở đóng góp vào quỹ BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, BHXH đóng vai trò rất quan trọng đối với Người lao động trong doanh nghiệp. Vì vậy, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động luôn được Trường Foods quan tâm, chú trọng.

Ý nghĩa của việc đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động

  Chính sách BHXH hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản “đóng – hưởng”. Đã tạo ra bước đột phá quan trọng về sự bình đẳng của NLĐ về chính sách BHXH. Khi đó, mọi NLĐ làm việc ở các thành phần kinh tế, các ngành nghề, địa bàn khác nhau. Theo các hình thức khác nhau đều được tham gia thực hiện các chính sách BHXH.

 Với những quyền lợi của NLĐ khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần thu hút nguồn lao động vào nền sản xuất xã hội. Giữ gìn và nâng cao thể lực cho NLĐ trong suốt quá trình lao động, sản xuất. Việc được tham gia BHXH khi đang làm việc và được hưởng lương hưu sau này. Đã tạo ra cho NLĐ sự phấn khởi, tâm lý ổn định, an tâm vào việc làm mà họ đang thực hiện.

Chế độ BHXH cho người lao động

XEM THÊM: 

Trường Foods nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về BHXH cho người lao động

Việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến BHXH cho người lao động, nhằm đảm các quyền lợi theo pháp luật bảo hộ của người lao động, bao gồm các chế độ như: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

Trao quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịch Covid-19

Đóng BHXH nhằm thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên. Việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.  Nhằm giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp lâu dài, cống hiến hết mình để phát triển tổ chức, doanh nghiệp bền vững.

Bên cạnh việc đóng BHXH, Trường Foods luôn chú trọng đến các chính sách phúc lợi cho người lao động . Như Chế độ nghỉ ngày lễ tết, sinh nhật, đám cưới, đám hiếu, tai nạn, ốm đau,  lương tháng thứ 13….

=>> Tìm hiểu thêm về Thịt Chua Trường Foods  tại đây. 

=>> Liên hệ để trở thành nhà Phân Phối của Trường Food: 0210.2225.666.

=>> Page chính thức của công ty tại đây

=>> Đăng ký kênh youtube tại đây. 

 

 

 

Rate this post